Skolestreik for klimaet

av Saray Mirna Jorge Rios

40 000 norske skoleelever streiket for klimaet 22. mars. I Oslo og over 70 andre steder streiket elevene for at samfunnet skal innføre tiltak mot global oppvarming.